Buối tối hăng say của em gái ngành với hai anh khách

Cuộc đời làm gái của em chưa bao giờ thấy bế tắc như vậy. Làm ăn gì đâu mà đứng cả buổi chẳng lấy một ông khách tới chơi. Đứng ngóng mỏi cả cổ em tính tìm giải pháp giải xui, rồi em kiếm tờ giấy đốt giải đen. Ấy thế mà cái cách đó có hiệu quả thật, vừa mới đốt xong tờ giấy thì có ngay hai anh khách tới. Đang vui sướng vô cùng thì hai anh hỏi em một câu phũ phàng, hai người chơi chung được không. Cứ được tiền là em đồng ý hết chẳng cần biết là bao nhiêu người. Vậy là ngay lập tức đưa hai anh vào phòng và làm việc hăng say.