Cho ông sếp của chồng quan hệ để giúp chồng thăng chức

Cho ông sếp của chồng quan hệ để giúp chồng thăng chức. Ai lấy được người đàn bà này cũng không biết là sướng hay khổ nữa, khi cô ta dùng chính cơ thể của mình để giúp chồng thăng tiến trong công việc. Trắc tất cả các anh em đồng dâm đều nghỉ việc làm của người đàn bà này là dở hơi. Anh em nghĩ đúng rồi đó, chả có người chồng nào chịu để vợ mình cho thằng khác địt cả. Kể cả anh thanh niên này cũng vậy thôi, vừa mới về tâm sự cùng vợ gặp chút khó khăn trong công ty. Mà hôm sau người đàn bà đã tìm cách gặp sếp của chồng mình, để nói chuyện với ông ta mong muốn cho chồng mình dễ thở hơn, nhưng đen cho cô vợ. Gặp đúng người máu gái, nhanh chóng ông ta đã đòi quan hệ….