Cô đồng nghiệp Yoshuda đến ngày dụng trứng

96 views
|
Share

Cô đồng nghiệp Yoshuda đến ngày dụng trứng. Em đồng nghiệp tôi lấy chồng đã khá lâu mà chưa có con, không biết là do cô hay là anh chồng. Hôm nay đến ngày dụng trứng, má em lại phải tăng ca không về được. Gạ tôi cho em xi một đưa con, thằng chồng em nó vô dung không làm được việc đấy. Gạ đúng tôi, đã có được hai thằng con trai. Vui vẻ đồng ý, tìm chỗ kín đáo nào rồi ta làm việc thôi. Đúng là lồn lạ có khác, dúp em là sự lụa chọn đúng đắn, chả mất gi lại được sướng, có thêm cả con. Chỉ khổ thằng chồng nuôi con tu hú thôi, nhưng trách ai bây giờ do anh ta mà thôi.