Cô em bán xăng kiêm luôn nghề thổi kèn cho ông chủ

Được sự tin tưởng của ông chủ cô gái được giao cho một cửa hàng bán xăng. Cứ nghĩ là ông ấy tốt như vậy nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ. Vào một ngày đẹp trời ông cùng cậu lái xe tới cửa hàng xăng của cô. Mau chóng chạy ra đón tiếp nồng nhiệt còn mời ông vào trong nữa. Câu chuyện bắt đầu từ lúc cô gái bước vào, ông nói một hồi mà cô chẳng hiểu chuyện gì. Và cái kết luận cuối cùng ông đưa ra thì bấy giờ cô mới hiểu. Rằng bấy lâu nay ông giao cho cô cửa hàng này là có mục đích cả. Bây giờ ông muốn cô báo đáp công ơn của ông bấy lâu cứu giúp cô. Đành lòng phải thổi kèn cho ông ngay tại cửa hàng bán xăng này.