Cưỡng hiếp chị dâu ngọt nước sau lưng anh trai

Không ngờ người đàn ông này, lại có thể làm ra được những cái chuyện như thế. Cưỡng hiếp cả cô chị dâu, thì tôi cũng chịu rồi không còn từ gì để diễn tả nữa rồi. Đã đang cô đơn sẵn, ngày nào cũng phải nghe những cái tiếng giã gạo của vợ chồng anh trai. Thì làm sao anh chàng có thể chịu được cơ chứ, đêm nào cũng phải làm bạn với cái tay phải. Khiến cho anh ta không tập tạ mà một bên tay của anh còn to hơn bên còn lại khá nhiều, nay ông anh trai không có ở nhà. Nhanh chóng hắn ta đã lẻn vào phòng sờ soạng. Rồi cưỡng hiếp luôn cô chị dâu, dù đã cố gắng chống cự. Nhưng thằng em chồng nó khỏe quá, cô ta chỉ có ka hét trong tuyệt vọng.