Đang lúc nứng lồn thì được anh người yêu đưa đến nhà nghỉ

Đang lúc nứng lồn thì được anh người yêu đưa đến nhà nghỉ. Đang đi cùng xe với anh người yêu thì bỗng thấy trong người cứ hứng hứng. Cũng không giám nói vì anh đang lái xe, sợ sẽ làm phiền anh. Mặt khác đi chơi cả ngày thấy anh cũng mệt rồi, nên cũng đành thôi. Nhưng xong tự nhiên thấy đường về hôm nay lạ quá, không hề phải đường về nhà mà. Không biết anh đưa mình đi đâu đây, rồi tự nhiên anh dừng xe trước cổng nhà nghỉ. Trong lòng thấy bối dối quá, thì ra là anh cũng biết mình đang nứng. Nên là anh đưa mình tới đây để cho mình đỡ bực bội.