Đi đến Khoảnh Khắc đó Cùng Với Vợ Thằng Bạn Vào Một Ngày Trời Mưa Phùn