Đút cặc khủng vào mồm em đồng nghiệp nghiện địt

Đút cặc khủng vào mồm em đồng nghiệp nghiện địt. Chắc là lâu lắm rồi cô đồng nghiệp này chưa được làm tình rồi. Vì nhìn cô lúc này đi, như một con thiêu thân đi tìm ánh sáng vậy. Mới tụt được cái quần ra mà em đã lao vào bú liên tục. Thật không thể tin được là người đàn bà này lại có một dòng máu dâm kinh khủng vậy. Anh này chẳng kịp làm gì mà cô đồng nghiệp tự mình làm hết. Anh đến phát sợ khi mà cô cứ bú mãi không nhả. Đến mãi khi mà anh đè ngửa cô ra thì cô mới chịu thôi. Bởi lúc ấy con cặc của anh nó đã cứng quá rồi không thể để mãi trong mồm cô được.