Em sinh viên nghiện môn nghệ thuật thổi kèn

Em sinh viên nghiện môn nghệ thuật thổi kèn. Chẳng biết từ khi nào mà em sinh viên này trở nên bị như này nữa. Ngay cả bản thân em cũng không ngờ rằng là mình lại bị như thế nữa. Trước đây mỗi khi làm tình với người yêu chẳng bao giờ em làm như vậy. Anh người yêu em cũng chưa bao giờ bắt em phải làm như vậy cả. Nhưng tất cả đều tự bản thân em nghĩ ra hết, tự em ngậm cặc của người yêu em. Sau nhiều lần làm vậy em cảm thấy là anh người yêu đang sướng. Và bản thân em cũng đang dần dần cảm thấy nghiện môn nghệ thuật này.