Hấp diêm cô vợ của thằng bạn thân

Hai người này chơi với nhau từ cái thời cởi chuồng tắm mưa. Nên tình cảm của cả hai còn thân thiết hơn tình anh em rất nhiều. Trải qua rất nhiều những lần sống chết cùng với nhau, nhưng kể từ cái ngày chàng trai này lấy vợ. Thì cả hai cũng rất ít khi qua lại cùng với nhau, kể ra cũng phải thôi. Bận thân có vợ có gia đình rồi, thì ai mà dám dủ nó đi chơi nữa. Thời gian cứ thế thấm thoát chôi đi, nay anh chàng đã gạ bạn mình về nhà chơi. Rồi bảo vợ đi chợ mua đồ ăn nấu cơm tiếp đãi bạn hiền. Vừa nhìn thấy cô vợ của thằng bạn thân, cái con cặc của anh ta bỗng dưng dựng ngược hết cả lên. Uống cho bạn của mình say, rồi bắt đầu quay sàng sàm sỡ cô vợ của nó.