Hấp diêm con vợ của thằng bạn cực phê

Không ngờ những con người này lại có thể làm ra được những cái chuyện như thế. Chơi với nhau từ cái thời cởi chuồng tắm mưa, nào ngờ đâu lại đi làm mấy cái như vậy, với chính người bạn của mình. Hôm nay thuộc ngày nghỉ, mấy anh chàng này đã tụ họp ở nhà anh thanh niên để ăn nhạu. Tuần nào cũng như vậy, nhưng các anh ăn theo vòng chứ không cố định nhà ai. Vừa đến nhà anh bạn của mình, mấy tên đàn ông này dái đã cẩng hơn dái chó. Ngay lập tức trong đầu bọn chúng đã nảy ra rấy nhiều những ý định xấu. Uống cho anh bạn của mình say, rồi cái gì đến cuối cùng nó cũng đã đến. Được lúc thì anh kia say mềm, chỉ chờ có thể, bọn chúng đã cưỡng hiếp luôn cô vợ.