Hiếp vợ của thằng đồng nghiệp tại nhà trà thù riêng

Ở văn phòng người tôi ghét nhất chính là thằng làm phụ trách tên Đức. Tại sao lại nói như vậy bởi vì nó là con ông cháu cha trong công ty. Nó thì chẳng biết cái lồn gì cả nhưng rất hay khua môi múa mép. Rất nhiều dự án tôi đã bị cướp trắng những dự án và bản thảo đã được tôi nghĩ  ra. Và không những thế trước mặt cấp dưới còn hay buông lời năng mạ. Có lần tôi được mời về nhà để nhậu cùng và để trả thù nó tôi đã chuốc cho nó uống say và hiếp vợ nó trước mặt để trả thù cá nhân. Nhưng không thể ngờ đến là con vợ nó đã để ý mình trước hay ngồi để nộ cái lồn khiêu gợi tôi