Ông thầy khốn nạn xuất tinh vào mồm nữ sinh dâm đãng

Ông thầy khốn nạn xuất tinh vào mồm nữ sinh dâm đãng. Cũng nhờ có thầy mà em được nhận vào đây học, dù chẳng quen biết gì mà thầy lại tốt với em như vậy. Em gái đã động lòng trước cái tình mà thầy dành cho em. Và em tự hứa với lòng mình là sẽ phải báo đáp ơn nghĩa này của thầy. Nhưng mà em chẳng biết phải báo đáp thầy bằng gì cho vừa nữa. Thôi thì em thử gạ tình thầy, em sẽ lấy cái lồn của mình để trả ơn thầy. Mong sao thầy sẽ nhận cái báo đáp này, và đúng là thầy nhận thật. Vì cái lồn của em mà thầy mới giúp em hết mình như vậy đấy, mà em không biết sớm.