Rình mò mãi mới chén được em hàng xóm ngọt nước

Tự cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi với bạn bè cùng chăng lứa của mình. Vì chưa bao giờ anh chàng này làm được một chuyện gì nên hồn. Đến một cô bạn gái cũng chẳng kiếm được cho mình. Rất tủi nhục với bạn bè cứ mỗi lần gặp là lại đều bị chế diễu. Anh đã quyết tâm rằng sẽ làm cho chúng nó sáng mắt. Nhưng ngay cái lúc này anh chẳng còn nghĩ được gì đành tìm đến rượu giải sầu. Đến khi đã say rồi thì anh mới bắt đầu lên xe trở về nhà. Khi đi qua nhà em hàng xóm thì anh bừng tỉnh vì nhìn thấy em đang tắm. Đứng lại rình một lúc rồi bắt đầu ý tưởng hiếp dâm em hàng xóm.