Tên trộm số hưởng và cô chủ nhà cuồng dâm

Tên trộm số hưởng và cô chủ nhà cuồng dâm. Người đàn ông này sức dài vai rộng, lại đi chọn cái nghề không làm  mà đò có ăn. Tôi cũng không hiểu anh ta vào cái thể laoij gì nữa. Lúc nào cũng tự tin tao vỗ ngực, đi ăn trộm không bao giờ bị mất. Đúng là đứng nên nói trước về cái vấn đề gì hết, nay hắn ta đã ngắm được một ngôi nhà có vẻ khang chang sạch sẽ. Đúng vừa mõm hắn ta luôn, vừa đến tối nhanh chóng hắn ta dã lẻn vào để thó những đồ vật có giá trị ở bên trong. Quá đen cho hắn ta, đang dình mỏ. Thì bị cô chủ nhà đấm vỡ hết cả mõm, đang định dậy bật lại. Hắn ta nhìn thấy cái đai đen của cô ta cheo trên tường thì cái suy nghĩ đó đã vội tan biến.