Yuki maioka sáng sớm đã bị ông hàng xóm qua "chơi" C-2708